Projectomschrijving

De Ierse pers noemt ze alvast één van de livesensaties van het moment. King Kong Company is de naam, en de muziek van dit zooitje ongeregeld valt het best te vergelijken met dat van The Prodigy, het is dan ook geen wonder dat Neil McLellan achter de knoppen zat. Dit weekend op Vestrock, maar eerst bij ons op de sofa!

Dit is waarschijnlijk een vraag die je een miljoen keer eerder hebt beantwoord, maar waar komt de naam vandaan?
Het is iets waarop we nooit volledig antwoorden, maar als je nauwlettend naar Taxi Driver met Robert De Niro kijkt, zul je het waarschijnlijk ontdekken. Genoeg informatie voor jou?

Het kan misschien aan mij liggen, maar de bandnaam doet me denken aan oude videospelletjes, gewoon omdat de muziek heel krankzinnig is. Kun je die link zien?
Zeker, zoiets als iPop zit in het gebied van Chiptunes. We hebben één track Game Over die naar videospelletjes refereert. Mocht een spelontwikkelaar één van onze liedjes willen gebruiken, zouden we zeker niet nee zeggen.

Op de persfoto’s dragen jullie apenmaskers. Gewoon een gimmick of is King Kong Company echt gevormd door een bende gorillas?
Dat is afhankelijk van hoe ver terug je wilt gaan, zijn we niet allemaal gevormd door gorilla’s? We houden ervan om naar onze primitieve wortels terug te gaan. Onze optredens kunnen soms wel een beetje wild worden en dat is iets waar we enthousiast over zijn.

Even serieus nu, jullie zijn Iers, maar King Kong Company heeft nu niet echt wat je zou noemen een Iers geluid!
Het is zeker geen Ierse folk, maar we hechten toch belang aan sociale en culturele kwesties die ons omringen, dus in die mate is het wel Iers, maar dan wel hedendaags Iers, in plaats van traditioneel.

Onlangs kwam je debuut uit. Hoe zijn de reacties tot nu toe?
Heel goed. Dat verbaast ons een beetje. De reviews zijn geweldig, maar nog belangrijker is dat we ons album in onze handen hebben en we kunnen zeggen dat we er trots op zijn. Dat betekent veel.

Je bracht het album zelf uit. Is daar een speciale reden voor?
Ja, er was geen label dat ons wilde !!! We stonden wel open voor onderhandelingen, maar we zijn niet goedkoop. In Ierland deden we het zelf, maar in de Benelux is het uitgebracht via Gentlemen Recordings. Als je ons album wil vinden, moet je het dus aan die mannen vragen!

Op het album werkte je met Neil McLellan, hoe kwam je in contact met hem?
We waren verheugd om Neil aan boord te krijgen aangezien we enorme fans zijn van het werk dat hij met The Prodigy deed. Ik stuurde hem een ​​e-mail met een bijgevoegde track en hij vertelde me dat hij het goed vond en zo ging de bal aan het rollen. Echt een leuke man en een plezier om mee samen te werken. Aanvankelijk ging hij alleen maar op één track samenwerken, maar het klonk zo goed, dat we hem gewoon op het volledige album moesten krijgen.

King Kong Company doet het zeer goed in Ierland, kun je ons daar iets over vertellen?We kregen een award voor de beste liveband in Ierland gekregen, dus dat is wel heel goed. We houden van festivals in Ierland en hebben een reputatie opgebouwd, en daardoor kunnen we op meer en meer festivals in Europa onze kans wagen, en die grijpen we!

Op een zekere manier kun je wel zeggen dat King Kong Company een punkhouding heeft. Wat betekent punk voor jullie?
Wanneer je Johnny Rotten in de Verenigde Staten reclame ziet maken voor boter, is het moeilijk om uit te dokteren wat punk nu betekent. Het is zeker niet alleen maar een muziekgenre, het is een houding die je zo wel in een song, een schilderij of een boek kan uitdrukken. Misschien is punk gewoon een gezonde verontwaardiging en een uitdaging voor de bestaande normen, iets dat ongemakkelijke en noodzakelijke vragen stelt, iets dat een middel biedt om frustratie op te lossen met futiele systemen en controle.

Als je de geruchten moet geloven dan is  King Kong Company een sensatie op het podium. En kijk, je speelt binnenkort op Vestrock. Wat kunnen de mensen verwachten?
Verwacht een monsterachtige bas en beats, geestveruimende geluiden, betoverende visuals en een briljante lichtshow. Boxhead zal met zijn dubby-electro-rock de energieniveaus naar explosieve hoogtes brengen.

Welke acts op Vestrock wil je jezelf zien?
Blaas of Glory staat bovenaan de lijst.

Wat heb je liever op een festival: ijs, bier of friet?
Werkelijk!? Ben je nu serieus? Wat denk je?

Wat is je favoriete plaat aller tijden en waarom?Hocus Pocus van Focus. Omdat het allemaal rijmt en omdat het rock jodelen is! Met wie zou je het niet erg vinden om 8 uur in een lift te zitten en wat zou je dan doen?Blaas of Glory. Feest!

De laatste woorden zijn die van jou…
Als je het niet leuk vindt om op feestdagen de tijd van je leven te hebben, moet je zeker niet afkomen om ons te zien op Vestrock!

 

ENGLISH VERSION

This is probably a question you answered a million times before, but anyway, where does the name comes from?
It’s something we never answer fully, but if you watch the Robert De Niro film Taxi Driver very very closely, you’ll probably find out. Mysterious enough for you?

It might be just me, but the band name kind of reminds me of old school videogames, and so does the music as it’s something quite insane. Can you see that connection?
Yeah, we can definitely see that, and something like iPop does cross over a little bit into the area of Chiptunes. We have one track called Game Over that borrows heavily from that world. If any game developers want to use one of our tunes for their next big hit, we certainly wouldn’t say no.

On the press pictures you seem to wear ape masks. Just a gimmick or is King Kong Company really formed by gorillas?
Depending on how far back you want to go, aren’t we all formed by gorillas? We do like to tap into our primitive roots. Our gigs can get a bit wild and we like to embrace that fully.

Joking apart, you’re Irish and if I may say so, King Kong Company really has a non-Irish sound!
It’s certainly not what would be classed as an Irish folk sound, but we draw on social and cultural issues that surround us, so to that extent it is definitely Irish, but contemporary Irish rather than traditional.

You recently released your debut. How are the reactions so far?
Really good. Suprisingly so. The reviews have been great, but more important than that is being able to hold up our album and say that we’re proud of it. That means a lot.

You released the album by yourself. Is there a special reason for it?
Yeah, no record company has offered to sign us yet!!! We’re open to suggestions, but we’re not cheap. We self released in Ireland, but in the Benelux we released the album through Gentlemen Recordings. If you want to find our album, go ask those guys!

On the album you worked with Neil McLellan, how did you get in touch with him?
We were delighted to get Neil on board as we’re huge fans of the work he’s done with The Prodigy. I sent him an e-mail with a track attached and he got back to me and told me he liked the sound of it and we just took it from there. Really nice guy and a pleasure to work with. Initially he was only going to work on one track, but what he did sounded so good we just had to get him to work on the entire album.

In fact we heard King Kong Company is doing quite fine in Ireland, can you tell us something about it?
We got an award for being the best live band in Ireland, which is quite fine indeed. We love playing festivals in Ireland and have built a reputation for being festival specialists, providing a soundtrack for outdoor mayhem. Getting to play at more and more festivals in Europe is an opportunity we relish.

You can say you make party music, but you’re also a band who put messages in your lyrics. How important are those lyrics?
Some of what we do has a sense of humor in it, but we have some serious conversations in there too. What we say isn’t going to change the world, but for us it’s important to be saying something. If you’re not saying something, why bother asking anyone to listen? Playing live, giving everything we possibly can to ensure the audience has the best time possible is the most important thing for us, but we like to balance that with a couple of thought provoking moments.

In a way you can say King Kong Company has a punk attitude. What does punk mean to you?
When you see Johnny Rotten in butter advertisements in the U.K., it’s hard to nail down what punk means now. It’s definitely not just a genre of music, it’s an outlook and an attitude that can be as easily expressed in a piece of writing or painting as it can be in a song. Maybe punk is a healthy disregard and challenge to existing conditions and norms, something that asks uncomfortable and necessary questions, while providing a means of venting frustration with futile systems and control.

I never saw you, but rumors say King Kong Company is a sensation on stage. And look, you soon will play at Vestrock. What can people expect?
Expect some monstrous bass and beats, mind altering sounds, mind-bending visuals and a retina-blowing light show. Boxhead will ignite the fuse on a stick of dirty dubby-electro-rock, bringing energy levels to explosive heights that will blow the doors off the audiences inhibitions.

Any acts on Vestrock you’d like to see yourself?
Blaas of Glory are top of the list.

What do you prefer on a festival: ice cream, beer or French fries?
Really!? Are you serious?? Which do you think we prefer?

What’s your favourite record of all time and why?
Hocus Pocus by Focus. Because it all rhymes and because it includes rock yodeling. ROCK YODELING!

With who wouldn’t you mind to be in an elevator for 8 hours and what would you do then?
Blaas of Glory. Party.

The last words are yours
If you don’t like having the time of your life at a festival, you should definitely avoid coming to see us play at Vestrock. You won’t like us.

DIDIER BECU

Facebook

Website