Projectomschrijving

Het geluid is nog vrij nieuw, want deze Italiaanse band heeft nu – na Pale And Sick – zijn tweede album uit. European Ghost brengt op hun Collection Of Shadows koude, melancholische postpunk met een ongezond, obscuur geluid dat de eighties-sound weet te combineren met een eigentijds geluid.

Suspended in The Void start met een achterdochtige sound – wellicht opgewekt door de fluisterende stem van zanger Cristiano Biondo – die over gaat in een onrustig gevoel, terwijl het einde dan weer eerder doet denken aan gezweef in de grote leegte.

In Another Vision zweeft er een lichtheid door het meeslepend ritmisch nummer, hoewel het toch donker blijft klinken.

De gitaarlijnen in Dream House zijn dan weer zo intrigerend, dat we bij de eerste keer luisteren nauwelijks iets anders konden opmerken. Alsof ze iets relaxerend/hypnotiserends hebben.

Het meest begeesterde nummer is ongetwijfeld – zoals de titel wel doet vermoeden – Skeletons Are Dancing. Overgoten met een verlichtende synthlijn, maakt het de melancholische ironie van dansende skeletten bijna tastbaar. Ook Moderate heeft datzelfde spooky kantje over zich. Maar dat is subjectief ingevuld, aangezien wij hier al sidderen en beven bij het woord ‘moderate’ (matigen). ‘Als we overdrijven is het altijd in de ogen van de ander’, hoorde ik een geliefd dichter ooit tegen me zeggen. Matigen is voor watjes.

De titeltrack Collection Of Shadows is het meest emotionele en donkere nummer van het album. Overstelpt met melancholie, net zoals we het graag hebben. De akkoorden waarmee My Hibernation op de achtergrond opent zorgen er voor dat het nummer beladen lijkt met een continue dreiging, die toeneemt door de synths en onheilspellende vocals.

Acid Man maakt beweging los! ADHD in muziek gevat, met een vrij hoog nervositeitsniveau. Ook in Return voel je bijna een oplopende spanning doorheen het nummer. In het laatste nummer Black Ocean houden we vooral van de overgang van ruis (een opkomende storm?) naar muziek. Voor ons het sterkste nummer van de plaat. Sterk en breekbaar tegelijk. Donker, maar uitdagend plagend. Een nummer waarbij je jezelf moet tegenhouden om de toevallige aanwezige in de kamer aan te raken… Basaal rakend.

In alle nummers kan de spanning tussen de snelle dansbare ritmes en beats en de rustige, donkere stem van Cristiano en de zwevende synths ons bekoren. Een spanning tussen sterke gitaren, strakke drums en bruisende, ronddraaiende, bubbelende synts. Een album om in verschillende stemmingen te beluisteren dus: terwijl je je eindeloos opmaakt in de badkamer om naar een newwavefuif te gaan, ’s nachts als je je uitgeput en alleen voelt of terwijl je kust en lief hebt…

Een sterk album met een complexe doch vertrouwde donkere sound. Let’s get haunted by this Ghost!

ENGLISH VERSION:

The sound is pretty new because this Italian band just released their second album, after Pale And Sick. European Ghost brings, with their Collection Of Shadows cold, melancholic post punk with an insane, obscure sound that combines the eighties with the contemporary.

Suspended In The Void starts with a sound that elicits a feeling of suspicion – probably evoked by the whispering voice of singer Cristiano Biondo – which passes on to an unrest-full feeling and ends with the sound of floating in the big emptiness.

In Another Vision a lightness hovers over the whole song, even though it sounds pretty dark and has a compelling rhythm. The guitar lines in Dream House are so intriguing that we almost didn’t notice any other instruments at first listening. It was like they had a relaxing/hypnotizing effect.

The most haunted song is without a doubt Skeletons Are Dancing. A haunted sound in synths and voice, overdripped with another bright lightening synth-line made the melancholic irony of dancing skeletons almost palpable. Moderate has that same spooky touch. But that might be subjective, because we are already shuddering and trembling by the thought of the word only. ‘When we are exaggerating, it’s especially in the eyes of the others’, a beloved poet once told me. Moderating is for pussies.

The titeltrack Collection Of Shadows is  the most saddest and darkest song on the album. Overloaded with melancholy, just as we like it. The opening background synth chords in My Hibernation make it a song with a hanging menace, which was getting stronger and stronger by the synths and the ominous vocals. Acid Man forces one to move. ADHD captured in music, with a pretty high anxiety level. In Return you feel the same expanding tension.

In the last song Black Ocean we loved the transition from noise (upcoming storm?) to music. In our opinion this is the strongest number on the album. Strong and fragile at the same time. Dark, but so tantalizing. We had to stop ourselves touching accidental occupant in the room when this track was playing. So basal touching.

In all the songs we loved the tension between the fast danceable rhythms and beats, the calm, dark voice of Cristano and the floating synths. A tension between the strong guitars/fixed drums and the sparkling, spiraling, bubbling synths.

An album to listen to in several ‘moods’: with friends while applying make-up and preparing to go to a new wave party, at night when feeling exhausted and alone, while kissing and making love, …

A strong album with a complex, although familiar dark sound! Let’s get haunted by this Ghost…

http://www.europeanghost.it/

https://www.facebook.com/europeanghost.it/