Projectomschrijving

Toegegeven sinds het WK in Rusland hebben we het iets minder voor de Fransen, maar dat belet niet om te zeggen dat er daar nog af en toe goede muziek gemaakt wordt. Uit de donkere kelders van Lille komt DaGeist. Getekend op het befaamde Danse Macabre Records en binnen een paar dagen op W-Fest. Een gesprek met de immer sympathieke Frederic.

Ik denk dat ik met zekerheid kan zeggen dat DaGeist een echte DIY-band is, in die zin dat alles wat je hebt bereikt  jezelf hebt gedaan. Ik veronderstel dat het hard werken was, niet?
Ja, we doen alles zelf, maar het is nog steeds een plezier om het te doen en nu kunnen we ook, indien nodig, de studio van ons label Danse Macabre gebruiken.

Je speelt electro new wave, maar jullie hebben toch een echte punkattitude. Als de traditionele media niet wil luisteren of indien de muziekindustrie je negeert, dan doe je het zelf…
Ik ben het er helemaal mee eens, het is altijd leuk met of zonder media. Nu hebben we de kans om op de radio, kranten en zelfs op tv te komen!

Je zit nu bij Danse Macabre. Hoe is het gebeurd?
We hebben een vriend die met Danse Macabre heeft gewerkt, ze heeft naar onze cd geluisterd en daarna hebben we een voorstel voor een contract ontvangen.

Hoe bestaat DaGeist, wat was het moeilijkste deel en wat was de mooiste herinnering tot nu toe?
Aan het einde van het jaar zal het 3 jaar zijn dat we met DaGeist spelen en 5 jaar dat we elkaar kennen! Het moeilijkste deel is dat ook nog altijd geen noten kan spelen (lol). Goede herinneringen zijn ongetwijfeld in  Lille in L ‘Aeronef met Trisomie 21, ons eerste optreden in Duitsland in Regensburg met She Past Away, maar ook WGT, Coalescaremonium in Brussel, Gent en in Parijs met Clan Of Xymox.

Je hebt al behoorlijk wat shows met Trisomie 21 gespeeld. Ik veronderstel dat je de broers Lomprez hebt leren kennen, wat denken ze van DaGeist en hebben deze shows deuren voor je geopend?
Ik denk dat ze de muziek van DaGeist wel waarderen. Voordat we met hun speelden, waren we al fan van hun muziek. Het is mooi om het podium te delen met zo’n groep die we waarderen. De broeders Lomprez, maar ook hun bassist Gregg Anthe, zijn zeer sympathiek.

De invloeden van DaGeist komen van bands uit de jaren 80, maar je geeft het toch een eigentijdse draai, is dit de sleutel tot succes?
Ik weet niet of dit de sleutel tot succes is, maar we willen welons eigen geluid hebben. We worden beïnvloed door groepen maar we willen geen copy-paste zijn. Wat al bestaat, heeft geen nut, we willen onze eigen muzikale identiteit hebben.

Naar welke bands luister je nu?
Trisomie 21, Depeche Mode, Clan of Xymox, Cocteau Twins, She Past Away, Lebanon Hanover, Front 242, Joy Division en The Cure zitten momenteel in mijn mp3-reader!

Denk je dat DaGeist typisch Frans is?
Ik denk het niet, we wonen wel in Frankrijk en we zijn Frans, maar DaGeist heeft Italiaanse en Poolse roots en ik ben ook geboren in België!

Dit jaar speel je op W-Fest, wat kunnen we verwachten?
We hebben een derde muzikant mee, onze vriend Nico “fatherlesschild” die gewoonweg geweldig is op synthesizer.

Zijn er acts die je jezelf wil zien op W-Festival?
Bauhaus, Trisomie 21, She Past Away, Front Line Assembly, Clan Of Xymox, Midge Ure, Covenant en niet te vergeten Kim Wilde !!!

Wat heb je het liefst op een festival: ijs, bier of frieten?
Een biertje met een goed worstbroodje! (lol)


ENGLISH VERSION

Hello I think I definitely can say DaGeist is a real DIY-band, in the sense that everything you achieved is done by yourself. I guess it was hard work, not?
Yes, we do everything ourselves, but it is still a pleasure and now we can benefit from the studio of our label Danse macabre if necessary.

Of course you play electro new wave, but you guys have a real punk attitude. If the traditional media won’t listen or if the record industry denies us then let’s do it ourselves. Right?
I totally agree, it’s once again fun with or without the media. Now we have the chance to be on the radio, newspapers and even on TV!

About the records, you are now part of Danse Macabre. How did it happen?
We have a friend who worked with Danse Macabre, she listened to our CD and after that we received a proposal for a contract.

How long is DaGeist going, and what was the hardest part and what was the most beautiful memory you had so far?
At the end of the year it will be 3 years we play with DaGeist, and 5 years that we know each other! The hardest part is maybe for me to retain the music notes (lol). Good memories were playing at Lille in L’ Aeronef with Trisomie 21, our first gig in Germany in Regensburg with She Past Away, but also having played at WGT, the coalescaremonium in Brussels, Gent and in Paris with Clan Of Xymox.

You played quite some shows with Trisomie 21. I guess you met the brothers Lomprez quite a lot, what do they think about DaGeist and has these shows opened some doors for you?
I think they appreciate the music of DaGeist. Before playing with them we were already a fan of their musical work.  It brings us beautiful things to share the stage with such a group we necessarily value. the brothers Lomprez but also their bassist Gregg Anthe.

The influences from DaGeist are bands from the 80’s, but you give it a contemporary twist, is this the key to success?
I don’t  know if this is the key to success, but we want to have our own sound, to be influenced by groups but no copy paste. What already exists has no interest, we want to have our own musical identity

To which bands you’re listening now?
Trisomie 21, Depeche Mode, Clan of Xymox, Cocteau Twins, She Past Away, Lebanon Hanover, Front 242, Joy Division,T he Cure are the moment on my mp3 reader!

Do you think DaGeist are typically French?
I don’t  think so, we live in France and we are French but DaGeist has Italian and Polish origins and I was born in Belgium!

This year you play at W-Fest, what can we expect this year on stage?
We will be accompanied by a third musician, our friend Nico “fatherlesschild” who is just amazing at the synthesizer.

Any acts you want to see yourself at W-Festival ?
Bauhaus, Trisomie 21, She Past Away, Front Line Assembly, Clan Of Xymox, Midge Ure, Covenant and not forgetting Kim Wilde!!!

What do you prefer on a festival : ice cream, beer or French fries ?
A beer, with a good sausage bread! (lol)

Copyright foto : Ann Cnockaert

Facebook

Bandcamp